Một trả lời cho “Này thì Thích Sờ Mông Anh chị em bạn bè bênh nhân của Thầy thuốc Minh Đức có ai đã bị thế này chưa”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *