Nào Nhắm mắt chút thôi mặt trời đang không hát Nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như

Nào Nhắm mắt chút thôi , mặt trời đang không hát Nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như ( . )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *