Có thằng bạn nó trốn mình suốt phải chạy theo tới bên đây mới xin chụp chung được tấm hình

Có thằng bạn nó trốn mình suốt,… phải chạy theo tới bên đây mới xin chụp chung được tấm hình,???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *