Báo Văn nghệ số 30 này Nguyễn Ngọc Vượng có bài bút ký Bất tử màu tím hoa mua viết về Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy và bây giờ coi như đã trả nợ xong chuyến đi thực tế do Hội VHNT Hà Tĩnh tổ chức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc từ tháng trước

Báo Văn nghệ số 30 này Nguyễn Ngọc Vượng có bài bút ký ” Bất tử màu tím hoa mua”, viết về Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy và bây giờ , coi như đã trả nợ xong chuyến đi thực tế do Hội VHNT Hà Tĩnh tổ chức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc từ tháng trước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *