Ai rồi cũng phải dạy thì Ngày đấy cũng đẹp trai lắm giờ đỡ nhiều rồi

Ai rồi cũng phải dạy thì…Ngày đấy cũng đẹp trai lắm giờ đỡ nhiều rồi! Để nghị CẤM CMT GÂY TỔN THƯƠNG ANH ẤY ? #Chang2007 #10yearsago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *